Мэдээ мэдээлэл

БИДНИЙ ТУХАЙ

КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Манай компани 2005 онд аудитын үйл ажиллагаа явуулах чиглэлээр байгуулагдсан. Бид үйл ажиллагаагаа Монгол улсын нягтлан бодох бүртгэлийн болон Аудитын тухай хууль, Санхүүгийн тайлагнал ба Аудитын олон улсын стандартыг мөрдлөг болгон мэргэжлийн...

Read More